KOSZYK JEST
PUSTY

Reklamacje

Formularz kontaktowy
  • Potwierdzenie
  •  

 

Kontakt z obsługą sklepu: sklep@polskaolejarnia.pl

 

 

REKLAMACJE


1. Jeżeli po otrzymaniu Produktu Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Sklepu www.polskaolejarnia.pl, za pomocą poczty elektronicznej:sklep@polskaolejarnia.pl
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez www.polskaolejarnia.pl, a w szczególności:

2.1. - stwierdzenia w dostarczonym produkcie wady fabrycznej,
2.2. - stwierdzenia w dostarczonym produkcie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
2.3. - niezgodności produktu z produktem opisanym w zamówieniu
2.4. - realizacji zamówienia niezgodnej z Regulaminem sklepu www.polskaolejarnia.pl
3. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient będzie poinformowany przez Obsługę Sklepu www.polskaolejarnia.pl,co do dalszych kroków do podjęcia w celu realizacji reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać poprawnie wypełniony formularz kontaktowy zawierający: imię i nazwisko, adres e-mail pod którym Klient występuje w www.polskaolejarnia.pl, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Narzędzie do elektronicznego zgłaszania reklamacji dostępne jest w ramach zrejestrowanego Konta użytkownika, w sekcji Twoje zamówienia, po otwarciu zamówienia, którego reklamacja dotyczy.
5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez www.polskaolejarnia.pl. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), www.polskaolejarnia.pl, zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. www.polskaolejarnia.pl, gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych przez Klienta, zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabat zostanie ponownie zapisany na Koncie Klienta.

 

Sklep w trakcie budowy.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl